CV IEËRE ROAD DE SJWEËGELSÖPPERS PRESENTEERT

KINGERMIDDIG

Deppie
Selina
Danny_Pouwels
Sharissa
Naomi

KINGERMIDDIG

24 februaar is het wer zoëver: ozze joarlikse kingermiddig! Inne middig mit veul gezelligheëd, sjnuüts, leuke artiesten en ozze dansmarietjes. Sjunne ballonnenfiguurtjes va ballonnenclown Deppie, prachtige dansacts va d’r Paradise Dancers, zank va Danny Pouwels en nit te vergeäte ozze eëge dansmarietjes Sharissa, Selina en Naomi. Kortum: doa wilse bei zieë! D’r entree is 1 euro.

WAAR

D’r Harmoniezaal 

Sunplein

WANNEER

Zondag

24 februari 2019

DOE BIS D’R TOCH OCH WER BEI?